Om ENSLIGHETEN

Ensligheten är en vanlig dag
Varken tröstlös eller långsam
Men utbredning
Något som dragits isär alltför mycket
Dålig jordmån, glest granbestånd
Men händerna håller sig sysselsatta
Med lövsågsarbete, broderier, tändstickstavlor
Men huset är fulländat
Vrår för damm
Hörn för skuggor
Trappan till för knarrandet
Garderoben sin hemlighet
Det ena sovrummet håller tystnaden vaken
Det andra vårdar sig om sömnlösheten
Utanför är rönnen full av berusade sidensvansar
Längre bort arbetar hygget på sin urskog
Ett svagt knäppande som bara hunden hör
En enslighet full av motsägelser
Tjuvar smyger omkring därute
Förklädda till månsken
Glesheten drar isär
Blicken vidgas
I det inre en skarp intensiv tysthet
Tålig väntan på snö